Pastorale counseling

“God heeft een vreugdevol leven voor ons, dichter bij Hem.’
-wijsheid van Ignatius

Als je wilt kun je vanuit een christelijke identiteit geholpen worden. Met respect voor je eigen geloofsbeleving.

Naast dichter bij jezelf komen en van daaruit dichter bij de ander, kan dichter bij God komen de bron worden die levensveranderend is.

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Christen Hulpverleners en ben in het bezit van het Certificaat Christelijke zorg. De hulpverlening wordt, naast andere zorgverzekeraars, ook vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering van Pro Life onder de noemer christelijke psychosociale hulp.