Pastorale counseling

“God heeft een vreugdevol leven voor ons, dichter bij Hem.’
-wijsheid van Ignatius

Als je wilt kun je geholpen worden vanuit een pastorale invalshoek. Problemen die relatie hebben met het geloof of je geloofsbeleving kunnen dan aan de orde komen. Er kan aandacht zijn voor de rol die geloof speelt bij het ontstaan, in stand houden en/of oplossen van je problemen.

Naast dichter bij jezelf komen en van daaruit dichter bij de ander, kan dichter bij God komen de bron worden die levensveranderend is.

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Christen Hulpverleners en ben in het bezit van het Keurmerk Christelijke zorg. De hulpverlening wordt vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering van Pro Live.